Gümrük Hizmetleri

İTHALAT GÜMRÜKLEME HİZMETLERİMİZ

 (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi): ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ile mümkündür.

 • İthal edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması.
 • (Eşyanın güncel mevzuata göre incelenip ve maliyet çalışmasının yapılarak ithalatçı firmanın bilgilendirilmesi)
 • Eşyanın GTİP tespiti.
 • Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları.
 • Door to Door işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi.
 • Nakliye firmasından eşyanın seyahat ve evrak bilgilerinin takibi.
 • Ordino alınması.
 • Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasniflerinin yapılarak operasyon departmanına teslimi.
 • Küşat yapılması.(gümrük beyanının yapılmadan önce eşyanın muayene edilmesi)
 • Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak malın muayenesinin yapılması.
 • Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi.
 • Gümrük laboratuvar tahlilleri için numune alımı, sevki ve en kısa sürede sonuçlandırılması.
 • Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması.
 • İlgili firmaların vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi.
 • Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi.

İHRACAT GÜMRÜKLEME HİZMETLERİMİZ

İhracat: Serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkartılması rejimidir.

 • İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışması yapılması.
 • Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve TEV.(Telafi Edici Vergi)
 • Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 menşe şahadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri vb. yapılması.
 • Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması, Birlik tasdikinin alınması.
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti.
 • İhracat eşyasında ilgili kurumlardan alınması gereken izin ve uygunlukların alınması.
 • Gümrük müşaviri tarafından düzenlenen vesaikleri müşteri talimatına uygun olarak bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması.
 • Taşımaya konu araç gümrük işlemlerinin takibi.
 • İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyonun tamamlanması.
 • Eşyaya ait Vesaikleri nakliye firmasına teslimi.
 • Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi.
 • Evrak teslim formu ile evrakın tarafınıza teslimi.
 • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması.
 • Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi.
 • Liman dolum yükleriniz için refakat ve lashing / fümigasyon organizasyonu

DİĞER GÜMRÜK İŞLEMLERİ

 • Transit işlemleri
 • Teminatlı transit işlemleri
 • Posta gümrük işlemleri
 • Antrepo gümrük işlemleri.
 • ATA karnesi işlemleri.
 • Akaryakıt ve kumanya ile ilgili işlemler.
 • ÖTV teminat çözümü işlemleri.
 • Tasfiye edilecek eşyaya ilişkin işlemler.
 • Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna.
 • Geri gelen eşya işlemleri.
 • Bakım onarım belgesi alınması ithal lisansı alınması.
 • Kontrol belgesi alınması.
 • Tarım İl uygunluk belgesi alınması.
 • Gözetim belgesi alınması.
 • TSE, Gümrük laboratuvar raporları alınması.
 • Fiktif, genel antrepo, özel antrepo, antrepo izinleri ve kuruluş işlemleri.
 • Dâhilde ve hariçte işleme belgelerinin alınması ve kapatılması işlemleri.
 • Marka ve isim tescil işlemleri.
 • Tüketiciyi koruma garanti belgesi işlemleri.
 • Karayolu uygunluk belgesi işlemleri.
 • PTT onay belgesi işlemleri.
 • Telsiz genel müdürlük izinleri işlemleri.
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği belgesi işlemleri.
 • Kültür Bakanlığı izin belgeleri işlemleri.
 • Petrol işleri genel müdürlüğü izin belgeleri işlemleri.
 • Onaylanmış kişi statü belgesi.
 • Yetkilendirilmiş yükümlü statü belgesi.
 • Bağlayıcı tarife alınması.
 • Ay sonu hesap mutabakatı,
 • Aylık işlem raporu,
 • İşlemin her aşamasında talebe bağlı olarak durum raporunun verilmesi.
 • Dijital arşiv hizmeti.
 • Mevzuat değişiklikleri ile ilgili düzenli bilgi aktarımının sağlanması.
 • Uygulama ile ilgili olarak müşteri personeline eğitim verilmesi.

NAKLİYE ORGANİZASYONU

   Yurt içinde ve dışında yapacağınız taşımalar ve gümrüklü, gümrüksüz depolama, sözleşmeli tedarikçilerimiz aracılığıyla konusunda uzman ve deneyimli personelin planlaması ile en uygun maliyetlerde doğru zamanda doğru noktaya teslim edilir.

 • Malın yükleme / boşaltma yerinin ve tarihinin Tuna’ya bildirilmesini takiben firmanız adına;
 • Nakliye firmasının tespiti,
 • Detaylı navlun fiyatı alınması,
 • Teslim tarihi ve yeri anlaşması,
 • Müşteri onayı alınmak suretiyle yapılır.
 • Malın seyahat takibi yapılarak gerektiğinde müşteri bilgilendirilir.
 • Nakliye firmasının malla birlikte getirmesi istenen evrak organize edilir.
 • Fatura
 • Kalite Kontrol Belgesi
 • Çeki Listesi
 • Sigorta Poliçesi
 • Talebiniz doğrultusunda malın nakliyat sigorta poliçesi tarafınızdan onay alınmak şartı ile düzenletilir.
 • Malın gümrüklü antrepoya getirilmesi.

İNTERAKTİF GÜMRÜK HİZMETLERİ

   Tuna Gümrük Müşavirliği ile çalışan müşterilerimiz ‘’TUNA ONLINE GÜMRÜK’’ panelinden giriş yaparak Dijital Arşiv, Beyanname Sorgulama, Antrepo Stok Ürün Raporu, Süre Sonu İşlem Takibi, Dahilde İşleme Takibi, Serbest Bölge Stok Raporu, Belge Düşüm Stok Raporu, Sipariş Raporu, Dosya Statüleri izleme Raporu, DIIB Numarasına Göre İhracat Raporu, GTİP Bazlı İthalat Raporu, Mevzuat Arama, G.T.I.P Arama ve Vergi Hesaplama gibi işlemleri gerçekleştirebilirler.

DİJİTAL ARŞİV

   Dijital arşiv sistemi Tuna Gümrükleme içinde oluşan evrak hareketlerini ve müşteriler ile yapılan iş hacmi içerisinde gerçekleşen evrak trafiğinin elektronik ortamda kayıt altına alınmasını, işlem sürecini hızlandırılmasını, problem yaşanan noktaların tespit edilmesi, tespiti yapılan bu problemlerin aşılmasını sağlayan ve bunların yanında evrak akış planlamasını yönlendiren modern yönetim bilgi sistemidir. Bu sistem sayesinde belge-bilgi güvenliğini arttırmasının yanı sıra, hem firmamızın hem de müşterilerimizin iş yükünü oldukça azaltan bir sistem olup iş yapma sürecini hızlandıracağından her iki tarafa da

Zaman ve maliyetleri düşürme imkânı vermektedir.  

   Dijital arşivleme ile evraklara ulaşma süreci oldukça kısaltmaktadır, iş gücü ve zamandan tasarruf sağlanır, evrak orijinallerine ulaşmaya gerek kalmaz ve belge kaybolma riski kalkar. Bu sistem ile varlığını bile unuttuğunuz belgeleri gün ışığına çıkartmak kısa sürede gerçekleşmiş olur. Ayni belgelere firmanız dâhilinde birden fazla kişinin erişimi sağlanarak bilginin paylaşımı ve kurumsal verimliliği sağlanır.

   Tuna Gümrükleme ile çalışan müşterilerimizin dijital arşiv sayesinde sonuçlandırılmış gümrük işlemlerine ait tüm gümrük dosyaları ve eki olan evraklara değişik filtreleme seçenekleri ile anında ulaşabilmekte, böylelikle henüz gümrük evrakları ellerine ulaşmadan kendilerine ait dosya ve evraklara ulaşmaları sağlanmaktadır.

Elektronik Beyanname Sistemi

   Müşterilerimize verdiğimiz özel şifre ve kullanıcı adları ile internet ortamında Beyanname Takip Sistemine erişimleri sağlanmakta ve ilgili kişilerce beyannamenin durumu hakkında anlık olarak takip edebilmektedir. Ayrıca sistem üzerinden mail yoluyla bilgilendirme yapılabildiğinden belirlenen saatlerde beyanname durumları otomatik olarak raporlanabilmekte ve mail yolu ile müşterilerimize ulaştırılabilmektedir.

Sistemler arası Entegrasyon

   Müşterilerimiz ile aramızda sağladığımız sistemler arası entegrasyon sayesinde işlemlerine ait dosyalama ve faturalama süreçlerinde hızlı bir iş akışı ve bilgilendirme sağlanmakta otomatik beyanname oluşturulmasına ve finansal verilerin aktarımına yönelik entegrasyonlar yapılabilmektedir.

Çözüme Hızlı Kolay ve Güvenilir Yoldan Ulaşın.