Etik Değerler

Tuna Gümrük Müşavirliği, tüm Gümrük Müşavir Derneklerinin ortak katılımı ve çalışmalarıyla belirlenen, Gümrük müşavirlerinin mesleki davranış ilkelerinin yer aldığı ’’GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK BEYANNAMESİ’’ni ilk imzalayan firmalardandır.
*Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız.

*Güvenirlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık tüm iş ilkelerimizde bize yön veren temel ilkedir.

*İş sahiplerinin ticari menfaat ve yasal haklarının korunmasına özen gösterirken kamu menfaatinin korunmasını da öncelikli sorumluluğumuz kabul eder, işlerimizi bu bilinçle yönetiriz.

*Mesleki bilgi ve becerimizi kullanırken ülke kaynaklarının etkin kullanımı, çevre duyarlığı gibi sorumluluklarımıza uygun kararlar vermeye özen gösteririz.

*Açıkladığımız beyan ve sunduğumuz raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği gösterir, konu olan bilgileri doğru, anlaşılabilir biçimde ve zamanında sunarız.

*Doğruluk ve şeffaflığı tüm süreçlerimizde ve ilişkilerimizde öncelikli değerlerimiz olarak kabul ederiz.

*Bilgi güvenliğine önem verir, Gizlilik taahhütnamesi veririz ve müşterilerimize ait özel ticari bilgileri paylaşmaz, çalışanlarımız tarafından paylaşılmasına göz yummakla beraber gizlilik taahhütnamesi verip kendimizi yasal olarak bağlarız.

*İş etiğinin yazılı kurum kültürümüzün yapı taşı haline gelmesi için azami gayret ve özeni gösteririz.

*Yönetici ve çalışanlarımızı çıkar çatışmalarından uzak tutacak bilinç, kural ve uygulamalarla donatır, mevcut görevlerinden yararlanarak kişisel çıkar sağlamalarını önler ve denetleriz.

*Temsil etkinliklerini (kutlama, ikram, ağırlama) yasalarımızın, dernek tüzüğümüzün ve etik kodumuzun belirlediği şekilde uygularız. Çalışanlarımızın, tarafsız karar ve davranışlarını etkileyecek hediyeler almalarına ve aynı amaçla hediye vermelerine müsaade etmeyiz.

*Faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat olmaksızın eşit mesafede yer alırız.

*İşlemlerimizde yolsuzluklara yol açmayız, göz yummayız.

*Haksız rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici haklarının korunmasını gözetir, tüm uygulamalarımızı bu yönde geliştiririz.

*Kayıt dışı istihdamda bulunmayız; çalışan sağlığı ve güvenliğini gözetir, adil istihdamı destekleriz.

*Toplumsal birlik ve sosyal duyarlılığı arttırıcı çalışmalarda bulunur; sosyal sorumluluklarımızın bilinci ile hareket eder ve bu bilinci tüm iş çevremizle paylaşırız.

*Bütün bu iş etiği ilke, anlayış ve uygulamalarımızın iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dahil tüm etki alanlarımıza yayılmasını sağlayacak uygulamalar geliştiririz.

*Mesleki saygınlığımıza zarar verecek davranışlardan kaçınırız.

*Mesleki Etik Kurulunun vereceği kararlara saygı duyarız.

Çözüme Hızlı Kolay ve Güvenilir Yoldan Ulaşın.