Danışmanlıklarımız

MALİYET OPTİMİZASYONU

 

Hedef:

  • Çalkantılı ekonomik ortamlarda maliyetleri etkin şekilde yöneterek maliyet avantajı sağlamak.

Yöntem:

  • İhtiyaçların anlaşılması
  • Maliyet modellemesi optimizasyonu
  • Tedarik zinciri ve kaynak kullanımı araçlarının etkinleştirilmesi
  • İlgili birimler arasındaki iletişimin en uygun düzeye taşınması
  • Ödeme şekillerine göre nakit akışının düzenlenmesi
  • Gümrük işlemlerinin firma bünyesinde kullanılan ERP sistemlerine entegrasyonu
  • Gümrük mevzuatı kapsamındaki kolaylaştırmalarla desteklenmesi **

** YYS Danışmanlığı

Bu statü firmalara gümrükleme operasyonlarını etkin yürütme açısından ciddi bir maliyet ve zaman avantajı sağlamaktadır.

Ticaret Bakanlığı tarafından YYS ( Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ), Uluslararası adı ile ( Authorized Economic Operator / AEO ), gümrük yükümlülüklerini yerine getiren,  kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde kolaylık ve imtiyazlar tanıyan ve uluslararası geçerliliğe olan prestij sağlayan bir statüdür.

Bu statü firmalara gümrükleme operasyonlarını etkin yürütme açısından ciddi bir maliyet ve zaman avantajı sağlamaktadır.

** OKSB Danışmanlığı

YYS ( Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ) kriterlerini karşılamayan fakat en az 30 işçi istihdam eden firmalar sadece ulusal geçerliliği olan ve benzer kolaylıklardan yaralanabilecekleri OKSB ( Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi )’ ni temin ederek daha kısıtlı işlemlerde maliyet ve zaman avantajı elde edebilmektedir.

Çözüme Hızlı Kolay ve Güvenilir Yoldan Ulaşın.