TR
TR EN
Eğitim Web Portalı Online Gümrük
Etik Değerler

Tuna Gümrük Müşavirliği, tüm Gümrük Müşavir Derneklerinin ortak katılımı ve çalışmalarıyla belirlenen, Gümrük müşavirlerinin mesleki davranış ilkelerinin yer aldığı ’’GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK BEYANNAMESİ’’ni ilk imzalayan firmalardandır.

*Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız.

*Güvenirlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık tüm iş ilkelerimizde bize yön veren temel ilkedir.

*İş sahiplerinin ticari menfaat ve yasal haklarının korunmasına özen gösterirken kamu menfaatinin korunmasını da öncelikli sorumluluğumuz kabul eder, işlerimizi bu bilinçle yönetiriz.

*Mesleki bilgi ve becerimizi kullanırken ülke kaynaklarının etkin kullanımı, çevre duyarlığı gibi sorumluluklarımıza uygun kararlar vermeye özen gösteririz.

*Açıkladığımız beyan ve sunduğumuz raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği gösterir, konu olan bilgileri doğru, anlaşılabilir biçimde ve zamanında sunarız.

*Doğruluk ve şeffaflığı tüm süreçlerimizde ve ilişkilerimizde öncelikli değerlerimiz olarak kabul ederiz.

*Bilgi güvenliğine önem verir, Gizlilik taahhütnamesi veririz ve müşterilerimize ait özel ticari bilgileri paylaşmaz, çalışanlarımız tarafından paylaşılmasına göz yummakla beraber gizlilik taahhütnamesi verip kendimizi yasal olarak bağlarız.

*İş etiğinin yazılı kurum kültürümüzün yapı taşı haline gelmesi için azami gayret ve özeni gösteririz.

*Yönetici ve çalışanlarımızı çıkar çatışmalarından uzak tutacak bilinç, kural ve uygulamalarla donatır, mevcut görevlerinden yararlanarak kişisel çıkar sağlamalarını önler ve denetleriz.

*Temsil etkinliklerini (kutlama, ikram, ağırlama) yasalarımızın, dernek tüzüğümüzün ve etik kodumuzun belirlediği şekilde uygularız. Çalışanlarımızın, tarafsız karar ve davranışlarını etkileyecek hediyeler almalarına ve aynı amaçla hediye vermelerine müsaade etmeyiz.

*Faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat olmaksızın eşit mesafede yer alırız.

*İşlemlerimizde yolsuzluklara yol açmayız, göz yummayız.

*Haksız rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici haklarının korunmasını gözetir, tüm uygulamalarımızı bu yönde geliştiririz.

*Kayıt dışı istihdamda bulunmayız; çalışan sağlığı ve güvenliğini gözetir, adil istihdamı destekleriz.

*Toplumsal birlik ve sosyal duyarlılığı arttırıcı çalışmalarda bulunur; sosyal sorumluluklarımızın bilinci ile hareket eder ve bu bilinci tüm iş çevremizle paylaşırız.

*Bütün bu iş etiği ilke, anlayış ve uygulamalarımızın iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dahil tüm etki alanlarımıza yayılmasını sağlayacak uygulamalar geliştiririz.

*Mesleki saygınlığımıza zarar verecek davranışlardan kaçınırız.

*Mesleki Etik Kurulunun vereceği kararlara saygı duyarız.